Żeglowanie w Hiszpanii

Zacznijmy od początku – Jakich dokumentów potrzebujesz, aby żeglować w Hiszpanii?

W Hiszpanii, aby legalnie pływać na rekreacyjnych łodziach potrzebna jest licencja kapitana, w przypadku statków żaglowych o długości większej niż 6 metrów, oraz statków o napędzie silnikowym o długości ponad 5 metrów i o ponad 11,26 kilowatach mocy. Ponadto, konieczne jest posiadanie licencji kapitana na obsługę danej jednostki pływającej (z wyjątkiem statków wynajmowanych w niektórych obwodach).
W przypadku obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, może być wymagana uwierzytelniona kopia licencji kapitana, o którą należy ubiegać się w konsulacie.

Jeśli pływasz własną łodzią, podczas wpływania do portu musisz przedstawić dokumentację odpowiadającą krajowi rejestracji, okazać dowód posiadania jej, a także obowiązkowe ubezpieczenie. W przypadku, gdy władze stwierdzą obecność elementów mających wpływ na bezpieczeństwo na morzu lub na środowisko na statku, mogą one uniemożliwić zakotwiczenie, pozostawienie lub nawet wpłynięcie do portu.

Aby wypożyczyć łódź, jeśli twoja licencja kapitana nie została uzyskana w Hiszpanii, musisz przedstawić upoważnienie od właściwego urzędu portowego, które potwierdzać będzie, że przyznawane uprawnienia są takie same jak mówi o tym zagraniczna licencja. Zezwolenie to może być wymagane osobiście, lub w firmie, która wynajmuje łódź. Procedura jest zwykle bardzo szybka, ponieważ biura kapitana portu posiadają listę równoważności certyfikatów. Dokumentacja łodzi dostarczana jest przez firmę świadczącą usługi wypożyczenia.

Jednostki pływające podlegają specjalnym kontrolom: muszą komunikować swoje plany nawigacyjne, posiadać identyfikator EAV w miejscu widocznym z nie ma oraz dokować w określonych miejscach.

Jednak ze względu na możliwą różnicę warunków, zalecamy kontaktować się z ambasadą lub konsulatem w Hiszpanii w celu potwierdzenia wymaganej dokumentacji przez rozpoczęciem podróży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Alicante24.pl - Polski portal o Alicante, Alacant.