Polityka dotycząca środowiska naturalnego

Hiszpania, choć można uważać ją za górzystą i suchą w wielu aspektach, jest ona domem dla fauny i flory o wielkim bogactwie i różnorodności biologicznej.

Hiszpania jest domem dla ponad 8.000 gatunków roślin. Lasy stanowią około 30 procent terytorium, choć nie składają się one z tylko rodzimych gatunków.

Tradycyjne praktyki zalesiania przeprowadzane pod koniec XIX wieku doprowadziły do ogólnej obecności drzewostanów sosnowych oraz eukaliptusowych.

Polityka ochrony środowiska w Hiszpanii rozpoczęła się wiele lat temu i wraz z biegiem lat wciąż rośnie w siłę. Jednym z jej podstawowych filarów jest ochrona tego środowiska, dzięki inicjatywom takim jak parki narodowe, rezerwaty przyrody.
Większość z tych zadań została przeniesiona do regionów autonomicznych, które przyjęły szereg różnych modeli ochrony środowiska.

Najważniejszymi zagrożeniami dla środowiska są wylesienia (pożary lasów), erozja, pustynnienie i skażenie wód rzecznych. Problem ten jest wspólny dla całej Europy, a najważniejszą kwestią dla każdego kraju wydaje się być równowaga między rolnictwem, racjonalną eksploatacją i ochroną środowiska.
Zatem zarówno rolnictwo, jak i turystyka (która również wpływa na stan ochrony środowiska) są obecnie ściśle regulowane.

Hiszpania jest krajem o mocnym i coraz lepszym systemie ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Alicante24.pl - Polski portal o Alicante, Alacant.