Unia Europejska

Hiszpania w Unii Europejskiej.

1 stycznia 1986 roku Hiszpania została członkiem Unii Europejskiej. W kolejnym roku wszystkie państwa członkowskie podpisały Jednolity Akt Europejski, który przyspieszył tempo tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i ekspansji ciała ponadnarodowego.
Ten proces integracji zyskał znacznie na sile poprzez podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht, 1992), który oznaczał kolejny krok naprzód w kierunku integracji zarówno gospodarczej jak i politycznej. Traktat sygnalizował akceptację różnych etapów waluty i utworzenie Europejskiego Banku Centralnego.
Po osiągnięciu stabilności gospodarczej, Hiszpania oraz jedenaście innych państw członkowskich UE, przyjęła wspólną walutę europejską w dniu 1 stycznia 1999 roku. W dniu 1 maja 1999 roku wszedł w życie Traktat Amsterdamski, który stanowił kolejny krok naprzód w kierunku budowy Europy, wzmacniając tym samym politykę wspólnotową ustanowioną już w Traktacie Unii, w szczególności odnośnie ustanowienia polityki zatrudnienia oraz stworzenia przestrzeni dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W 2000 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej ratyfikowały Traktat z Nicei, który rozszerzył UE w kierunku krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem tego traktatu było dostosowanie Unii, jej instytucji i mechanizmów decyzyjnych do nowej Europy, która została rozszerzona o 28 państw członkowskich.
Najbardziej decydującym krokiem podjętym przez UE była realizacja jednej, wspólnej waluty (euro), która od 1 stycznia 2002 roku została wprowadzona do obrotu w większości państw członkowskich.

Od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej Hiszpania czterokrotnie zajmowała prezydencję: w pierwszej połowie 1989 roku, w drugiej połowie 1995 roku, w pierwszej połowie 2002 roku, i w pierwszej połowie 2010 roku.

W 2002 roku głównymi wyzwaniami dla prezydencji w Unii Europejskiej była walka z terroryzmem, kontynuacja reform gospodarczych i społecznych oraz wypełnianie harmonogramu ekspansji.
Prezydencja Hiszpanii w 2010 roku dała wyraz swojemu dążeniu do osiągnięcia przez UE przynależności do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wprowadzono w życie nowy plan skutecznej równości między mężczyznami i kobietami.

Inicjatywy UE, w których Hiszpania odegrała kluczową rolę, i którym poświęciła znaczne wysiłki to wdrażanie i konsolidacja idei Europy i Obywateli, oraz jej postępy za pomocą konkretnych środków (koncept „obywatelstwa europejskiego”, paszport europejski itp.); pojęcie Europy socjalnej, równolegle z ideą Europy gospodarczej i walutowej: obrona i stosowanie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej oraz tworzenie miejsc zatrudnienia jako siły napędowej tej spójności: nacisk na rozwój wspólnej polityki europejskiej odnośnie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych, a zwłaszcza walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową, handlem narkotykami i terroryzmem w celu stopniowego ustanowienia wspólnego „obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”; proces rozwoju i zinstytucjonalizowania stosunków między UE i Ameryką Łacińską, jak przedstawiono w Rio de Janeiro w 1999 roku; a na koniec stabilność polityczną w basenie Morza Śródziemnego (intensyfikacja współpracy z krajami śródziemnomorskimi na północy Afryki, aktywne mediowanie w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie oraz organizacja konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w basenie Morza Śródziemnego w Barcelonie). W swoich działaniach na rzecz promowania współpracy i rozwoju stosunków międzynarodowych w basenie Morza Śródziemnego, Hiszpania odgrywa kluczową rolę w Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (UPM) z siedzibą w Barcelonie.

Polecamy również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz do “Unia Europejska”

Hiszpania, informacje, espana24 Alacant, Alicante, miasto, alicante24 Costa Blanca, Hiszpania, costablanca24 Hiszpania, miasto, Torrevieja, torrevieja24

Costa Blanca, Hiszpania, news, costablanca24.com

kompleksowo, tworzenie, projektowanie, stron www, strony www, Brzeg, Opole

Copyright © Alicante24.pl - Polski portal o Alicante, Alacant.