Unia Europejska

Hiszpania w Unii Europejskiej.

1 stycznia 1986 roku Hiszpania została członkiem Unii Europejskiej. W kolejnym roku wszystkie państwa członkowskie podpisały Jednolity Akt Europejski, który przyspieszył tempo tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i ekspansji ciała ponadnarodowego.
Ten proces integracji zyskał znacznie na sile poprzez podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht, 1992), który oznaczał kolejny krok naprzód w kierunku integracji zarówno gospodarczej jak i politycznej. Traktat sygnalizował akceptację różnych etapów waluty i utworzenie Europejskiego Banku Centralnego.
Po osiągnięciu stabilności gospodarczej, Hiszpania oraz jedenaście innych państw członkowskich UE, przyjęła wspólną walutę europejską w dniu 1 stycznia 1999 roku. W dniu 1 maja 1999 roku wszedł w życie Traktat Amsterdamski, który stanowił kolejny krok naprzód w kierunku budowy Europy, wzmacniając tym samym politykę wspólnotową ustanowioną już w Traktacie Unii, w szczególności odnośnie ustanowienia polityki zatrudnienia oraz stworzenia przestrzeni dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W 2000 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej ratyfikowały Traktat z Nicei, który rozszerzył UE w kierunku krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem tego traktatu było dostosowanie Unii, jej instytucji i mechanizmów decyzyjnych do nowej Europy, która została rozszerzona o 28 państw członkowskich.
Najbardziej decydującym krokiem podjętym przez UE była realizacja jednej, wspólnej waluty (euro), która od 1 stycznia 2002 roku została wprowadzona do obrotu w większości państw członkowskich.

Od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej Hiszpania czterokrotnie zajmowała prezydencję: w pierwszej połowie 1989 roku, w drugiej połowie 1995 roku, w pierwszej połowie 2002 roku, i w pierwszej połowie 2010 roku.

W 2002 roku głównymi wyzwaniami dla prezydencji w Unii Europejskiej była walka z terroryzmem, kontynuacja reform gospodarczych i społecznych oraz wypełnianie harmonogramu ekspansji.
Prezydencja Hiszpanii w 2010 roku dała wyraz swojemu dążeniu do osiągnięcia przez UE przynależności do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wprowadzono w życie nowy plan skutecznej równości między mężczyznami i kobietami.

Inicjatywy UE, w których Hiszpania odegrała kluczową rolę, i którym poświęciła znaczne wysiłki to wdrażanie i konsolidacja idei Europy i Obywateli, oraz jej postępy za pomocą konkretnych środków (koncept „obywatelstwa europejskiego”, paszport europejski itp.); pojęcie Europy socjalnej, równolegle z ideą Europy gospodarczej i walutowej: obrona i stosowanie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej oraz tworzenie miejsc zatrudnienia jako siły napędowej tej spójności: nacisk na rozwój wspólnej polityki europejskiej odnośnie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych, a zwłaszcza walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową, handlem narkotykami i terroryzmem w celu stopniowego ustanowienia wspólnego „obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”; proces rozwoju i zinstytucjonalizowania stosunków między UE i Ameryką Łacińską, jak przedstawiono w Rio de Janeiro w 1999 roku; a na koniec stabilność polityczną w basenie Morza Śródziemnego (intensyfikacja współpracy z krajami śródziemnomorskimi na północy Afryki, aktywne mediowanie w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie oraz organizacja konferencji w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w basenie Morza Śródziemnego w Barcelonie). W swoich działaniach na rzecz promowania współpracy i rozwoju stosunków międzynarodowych w basenie Morza Śródziemnego, Hiszpania odgrywa kluczową rolę w Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (UPM) z siedzibą w Barcelonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Alicante24.pl - Polski portal o Alicante, Alacant.