Jakie Są Podatki w Hiszpanii?

jakie zapłacisz podatki w Hiszpanii

Kod podatkowy każdego kraju jest wieloaspektowym systemem z wieloma ruchomymi częściami, a Hiszpania nie jest wyjątkiem. Pierwszym krokiem do zrozumienia hiszpańskiego kodeksu podatkowego jest znajomość podstaw.

Jakie są podatki w Hiszpanii?

Międzynarodowy Indeks Konkurencyjności Podatkowej (ITCI) Fundacji Podatkowej mierzy stopień, w jakim systemy podatkowe 38 krajów OECD promują konkurencyjność poprzez niskie obciążenia podatkowe dla inwestycji biznesowych i neutralność dzięki dobrze skonstruowanemu kodeksowi podatkowemu. ITCI bierze pod uwagę ponad 40 zmiennych w pięciu kategoriach: podatki od osób prawnych, podatki indywidualne, podatki konsumpcyjne, podatki od nieruchomości i międzynarodowe przepisy podatkowe.

Mocne strony:
– Hiszpania ma terytorialny system podatkowy, który zwalnia 95 procent zagranicznych dywidend i dochodów z zysków kapitałowych z opodatkowania.
– Hiszpańska sieć umów podatkowych składa się z 95 krajów.
– Podatki od nieruchomości można odliczyć od podatku dochodowego od osób prawnych.

Słabe strony:
– VAT w wysokości 21 proc. dotyczy mniej niż połowy potencjalnej podstawy opodatkowania.
– Hiszpania ma wiele zniekształcających podatków od nieruchomości z oddzielnymi opłatami od transferów nieruchomości, majątku netto, nieruchomości i transakcji finansowych.
– Hiszpania ma zarówno korzystny system podatkowy dochodów z patentów, jak i kredyt na badania i rozwój.

Źródła dochodów podatkowych w Hiszpanii

Kraje zwiększają dochody podatkowe poprzez połączenie indywidualnych podatków dochodowych, podatków dochodowych od osób prawnych, podatków od ubezpieczeń społecznych, podatków od towarów i usług oraz podatków od nieruchomości. Połączenie polityk podatkowych może wpływać na to, jak zniekształcający lub neutralny jest system podatkowy. Podatki dochodowe mogą powodować więcej szkód ekonomicznych niż podatki od konsumpcji i własności. Jednak zakres, w jakim dany kraj opiera się na którymkolwiek z tych podatków, może się znacznie różnić.

Opodatkowanie osób prawnych w Hiszpanii

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem od zysków korporacji. Wszystkie kraje OECD nakładają podatek od zysków przedsiębiorstw, ale stawki i podstawy różnią się znacznie w zależności od kraju. Podatki dochodowe od osób prawnych są najbardziej szkodliwym podatkiem dla wzrostu gospodarczego, ale kraje mogą złagodzić te szkody dzięki niższym stawkom podatku od osób prawnych i hojnym ulgom kapitałowym. Ulgi kapitałowe mają bezpośredni wpływ na zachęty biznesowe do nowych inwestycji. W większości krajów przedsiębiorstwa zasadniczo nie mogą natychmiast odliczyć kosztów inwestycji kapitałowych. Zamiast tego są one zobowiązane do odliczania tych kosztów przez kilka lat, zwiększając obciążenie podatkowe nowych inwestycji. Można to zmierzyć, obliczając procent kosztu wartości bieżącej, który firma może odliczyć w okresie użytkowania składnika aktywów.

Opodatkowanie osób fizycznych w Hiszpanii

Podatki indywidualne są jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zwiększania dochodów w celu finansowania rządu w całej OECD. Indywidualne podatki dochodowe są nakładane na dochód osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego w celu finansowania operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych. Podatki te są zazwyczaj progresywne, co oznacza, że stawka, według której opodatkowany jest dochód danej osoby, wzrasta, gdy osoba ta zarabia więcej dochodów. Ponadto kraje mają podatki od wynagrodzeń. Te zazwyczaj zryczałtowane podatki są nakładane na dochód z wynagrodzenia oprócz ogólnego indywidualnego podatku dochodowego w danym kraju. Jednak dochody z tych podatków są zazwyczaj przeznaczane specjalnie na programy ubezpieczeń społecznych, takie jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, rządowe programy emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podatki konsumpcyjne w Hiszpanii

Podatki konsumpcyjne są pobierane od towarów i usług i mogą przybierać różne formy. W OECD i większości krajów świata podatek od wartości dodanej (VAT) jest najczęstszym podatkiem konsumpcyjnym. Większość podatków konsumpcyjnych albo nie opodatkowuje pośrednich nakładów biznesowych, albo zapewnia ulgę na podatki już zapłacone od nakładów, co pozwala uniknąć problemu piramidy podatkowej, w której ten sam końcowy towar lub usługa jest opodatkowana wielokrotnie w procesie produkcji. Jednak wiele krajów nie definiuje prawidłowo swojej podstawy opodatkowania. Aby zminimalizować zniekształcenia, całe zużycie końcowe powinno być opodatkowane według tej samej stawki podstawowej. Jednak kraje często zwalniają zbyt wiele towarów i usług z opodatkowania lub opodatkowują je po obniżonych stawkach, co wymaga od nich nakładania wyższych stawek podstawowych w celu uzyskania wystarczających dochodów. Niektóre kraje nie zwalniają również odpowiednio nakładów działalności gospodarczej. Na przykład stany w Stanach Zjednoczonych często nakładają podatki od sprzedaży maszyn i urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Alicante24.pl - Polski portal o Alicante, Alacant.